રાજકોટ માર્કેટયાર્ડમાં જાણો શું છે આજે કપાસ, મગફળી, ચણા, સોયાબીન, લસણ ના બજારભાવ જોવો.

કપાસ બી.ટી. ના ભાવ

1644 થી 1732 રૂપિયા 

20kg ના ભાવ 

મગફળી જાડી ના ભાવ

1120 થી 1325 રૂપિયા 

20kg ના ભાવ 

મગફળી જીણી ના ભાવ

1080 થી 1285 રૂપિયા 

20kg ના ભાવ 

ચણા પીળા ના ભાવ

775 થી 875 રૂપિયા 

20kg ના ભાવ 

સોયાબીન ના ભાવ

955 થી 1000 રૂપિયા 

20kg ના ભાવ 

લસણના ભાવ

111 થી 350 રૂપિયા 

20kg ના ભાવ 

અન્ય પાકો ના ભાવ જોવા માટે