[અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો] આઈ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના ૨૦૨૨ | iKhedut Portal | Registration , Application Status , Print

આઈ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના ૨૦૨૨ | iKhedut Portal | How to New Registration on ikhedut Portal | ikhedut Portal Application Status & Print | ikhedut Portal 7/12 detail |  આઈ ખેડૂત પોર્ટલ યોજનાઓની યાદી

આઈ ખેડૂત પોર્ટલ બાગાયતિ વિભાગની, પશુપાલન વિભાગની, મસ્ત્ય પાલનની તથા ખેતીવાડી વિભાગની ઘણી બધી યોજના અમલી બનાવેલ છે.

આ તમામ યોજનાઓના ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરવાની હોય છે. તો આ સ્કીમો ikhedut Portal Online Registration કેવી રીતે કરવું તેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી મેળવીશું.

ikhedut Portal યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ
i-khedut Portal 2022 વિવિધ યોજનાઓના ઓનલાઇન અરજીઓ સ્વીકારવાનું ચાલુ છે. જેમાં Ikhedut Portal પર યોજનાની અરજી માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે.

1. આધારકાર્ડની નકલ

2. જમીનના 7/12 અને 8-અ ની નકલ

3. રેશનકાર્ડની નકલ

4. અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિનું પ્રમાણપત્ર (લાગુ પડતું હોય તો)

આ પણ વાંચો : યાદીમાં નામ હશે તો ખેડૂતોને 2000 રૂપિયા મળશે : PM કિસાન 2022 ખેડૂતોની નવી લાભાર્થી યાદી જુઓ અહીં ક્લિક કરી.

5. દિવ્યાંગ ખાતેદારો માટે દિવ્યાંગ હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર (લાગુ પડતું હોય તો)

6. સંયુક્ત ખાતેદારના કિસ્સામાં અન્ય ખાતેદાર

7.વન અધિકાર પત્રની નકલ (જો લાગુ પડતું હોય તો)
ખેડૂતએ ikhedut Online Application કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન અરજી વિવિધ જગ્યાએથી કરી શકાય.

ikhedut Portal અરજી કેવી રીતે કરવી

➤આ યોજનાની ઓનલાઈન અરજી માટે જો જાણકારી હોય તો ઘરેથી પણ ભરી શકાય છે.

➤ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓની ઓનલાઈન અરજી માટે ગ્રામ કક્ષાએ VCE મારફતે કરી શકાય.

આ પણ વાંચો: કિસાન સન્માન નિધિના 12મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતો માટે મોટી ખુશખબર છે : સરકારે તારીખ જાહેર કરી

➤આ યોજનાની ઓનલાઈન માટે શહેરમાં કે ગ્રામ વિસ્તારમાં ઓનલાઈનની કામગીરી કરતા હોય એમની પાસેથી પણ કરી શકાય.

ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓનો લાભ મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ કરવાની રહેશે.Gujarat દ્વારા i-ખેડૂત – Web Portal બનાવેલ છે.
આ પોર્ટલ  Agriculture, Farmers Welfare & Co-Operation Department થકી બનાવેલ છે. વિવિધ ખેડૂતોની સરકારી યોજનાઓની ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની વિગતો નીચ છે.

➤સૌપ્રથમ Google માં આઇ ખેડૂત પોર્ટલ સર્ચ કરવું. અથવા આ વેબસાઈટ ઓપન કરવી.

➤સ્ક્રીન ખૂલશે જેમાં યોજનાઓ પર ક્લિક કરવું.

➤જેમાં નવું પેજ યોજનાઓ માટે સંપર્ક ખૂલશે જેની નોંધ કરીને close કરવાનું રહેશે.

➤ત્યારબાદ ખેતીવાડી ની યોજનાઓ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

➤જેના પરિણામ સ્વરૂપે પ્રથમ ક્રમાંક પર  નામની યોજના હશે જેમાં અરજી કરો તેના પર ક્લિક કરવું.

➤હવે યોજના ખૂલશે જ્યાં તમે રજીસ્ટર અરજદાર છો તેનો હા કે ના માં જવાબ આપીને આગળની માહિતી ભરવાની રહેશે.

➤તમે રજીસ્ટર અરજદારમાં હા સિલેકટ કરતાં આધારકાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર નાખીને આગળ અરજીની વિગતો ભરવાની રહેશે. અને જો ના પસંદ કરવામાં આવે તો નવી અરજી કરવા ક્લિક કરો પર ક્લિક કરો.
➤જેમાં અરજદારનું નામ, સરનામું, બેંક ખાતાની વિગતો, રેશનકાર્ડની વિગતો, ikhedut 7/12 વગેરે તમામ માહિતી ભરીને “અરજી સેવ કરો”  પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

➤અરજી સેવા કર્યા બાદ જો અરજીમાં સુધારા-વધારા કરવાના હોય તો “અરજી અપડેટ કરવા ક્લિક કરો” પર જવાનું રહેશે.

➤લાભાર્થી ખેડૂત દ્વારા ઓનલાઈન અરજી ભર્યા બાદ જો સાચી માહિતી હોય તો જ “અરજી કન્‍ફર્મ કરવા ક્લિક કરો” તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. એકવાર અરજી કન્ફર્મ થયા બાદ તે અરજી નંબર સુધારા વધારા થશે નહિં તેની નોંધ લેવી.

➤અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ લાભાર્થી ખેડૂત દ્વારા અરજીનિ પ્રિન્‍ટ કાઢવાની રહેશે.

➤અરજીની પ્રિન્‍ટ લેવી ફરજીયાત છે. ઓનલાઈન અરજીની પ્રિન્‍ટ કાઢીને લાભાર્થીએ સહી/અંગૂઠાનું નિશાન કરી અરજી પર દર્શાવેલ ઓફિસ/કચેરીના સરનામે અરજી કર્યા તારીખથી દિન-7 માં રજૂ કરવાની રહેશે.