આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું ? How to Apply Ikhedut Online Application

ikhedut portal, ikhedut

ખેડૂતએ ikhedut Online Application કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન અરજી વિવિધ જગ્યાએથી કરી શકાય.
ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓનો લાભ મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ કરવાની રહેશે.Gujarat દ્વારા i-ખેડૂત – Web Portal બનાવેલ છે.

ખેડૂતએ ikhedut Online Application કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન અરજી વિવિધ જગ્યાએથી કરી શકાય.
આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું ?

સ્ટેપ 1 : સૌપ્રથમ તમે ikhedut પોર્ટલ યોજના ગુજરાતની સત્તાવાર વેબસાઇટ એટલે કે ikhedut પર જાઓ.

સ્ટેપ 2: ત્યારબાદ, તમે i Khedut ના હોમ પેજ પર હશો, પછી તમારે સ્કીમ વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ 3 : ત્યારબાદ, તમારે તમારી પસંદગી મુજબ કોઈ પણ એક યોજના પસંદ કરવી પડશે.
સ્ટેપ 4 : ત્યારબાદ લિંક પર ક્લિક કરવાથી તમારી સ્ક્રીન પર એક નવું પેજ દેખાશે અને ત્યારબાદ તમારે જે પ્લાન અથવા સ્કીમમાં એનરોલ થવું છે તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ 5 : ત્યારબાદ પછી તમે પૂછશો, તમે પહેલાથી જ યોજનામાં નોંધણી કરાવી છે કે નહીં. જો તમે પહેલાથી જ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હોય તો તમારે ના(No)અને પછી આગળ વધો એવા વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ 6 : ત્યારબાદ, તમારી ર્સ્ક્રીન પર એક નવું પેજ દેખાશે, અને ત્યાં તમારે “નવું એપ્લિકેશન ફોર્મ” વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
સ્ટેપ 7 : ત્યારબાદ તમારે તમામ જરૂરી વિગતો અને બેંક વિગતો ભરવાની રહેશે.

સ્ટેપ 8 :ત્યારબાદ, તમારે અરજદાર નું રેશન કાર્ડ અને જમીન ની વિગતો ભરવાની રહેશે.

સ્ટેપ 9 : ત્યારબાદ, તમારે આપેલ બોક્સ માં સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત કેપ્ચા (Captcha) કોડ દાખલ કરવો પડશે.

સ્ટેપ 10 : ત્યારબાદ, તમારે સબમિટ બટન પર ક્લિક કરવું પડશે.

આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર ઓનલાઈન અરજી માટે જો જાણકારી હોય તો ઘરેથી પણ ભરી શકાય છે.
અહીં ક્લિક કરો
અહીં ક્લિક કરો
Ikhedut Portal અરજી કરવા માટે  અહીં ક્લિક કરો

અમે આવી જ રસપ્રદ અને ઉપયોગી માહિતી અને તમારા માટે લાવતા રહીશું. આ આર્ટિકલ વાંચવા બદલ આપનો આભાર..

વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર