શું તમને મળશે PM કિસાન યોજનાનો 13મો હપ્તો, આવી ચેક કરો તમારું સ્ટેટ્સ

જો તમે ઇ-કેવાયસી કરાવો નહીં તો તમે 13મા હપ્તાથી વંચિત રહી શકો છો. આવી સ્થિતિમાં તમે પીએમ કિસાન યોજનાની સત્તાવાર …

Read more

મફત જમીન માપણી માટેની એપ્લિકેશન લેવા અહીંયા ક્લિક કરો – Best Apps for Measuring Land Area & Distance

Best Apps for Measuring Land Area & Distance – જીપીએસ લેન્ડ એરિયા કેલ્ક્યુલેટર એપ દ્વારા જમીનના ક્ષેત્રફળને માપો અને ચોકસાઈ …

Read more

કેવી રીતે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર અરજી કરવી તેની સંપૂર્ણ માહિતી જવો.

ikhedut portal, ikhedut

ખેડૂતએ ikhedut Online Application કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન અરજી વિવિધ જગ્યાએથી કરી શકાય. ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓનો લાભ મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ કરવાની …

Read more

7/12 અને 8-અ ના દાખલા ઘરે બેઠા મેળવો ઓનલાઇન જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

7/12 અને 8-અ ના દાખલા ઘરે બેઠા મેળવો ઓનલાઇન, ગુજરાત સરકારના Revenue Department દ્વારા લેન્ડ રેકોર્ડ સિસ્ટમને ઓનલાઇન બનાવવામાં આવેલ …

Read more