આપો જવાબ, જીતો આકર્ષક ઈનામ (એ પણ ઘરે બેઠા એકદમ ફ્રી) તો રાહ કોની જુવો છો તુરંત જોડાવો.

આજે ખેતી ક્ષેત્રમાં ખેડૂતો પાસે જે કોઠાસૂઝ છે એ કોઈ શાળામાં ભણવાથી ના મળે. આજે ઘણી જગ્યા પર સ્પર્ધા યોજાય …

Read more

5 ગ્રામ સોનાનો સિક્કો મેળવો ઘરે બેઠા એકદમ ફ્રી વધુ માહિતી વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ખેડૂત તલામી ખેડૂત મિત્રો ને સામાજીક અને આર્થિક સ્તરે વધુ મજબૂત કરવા તરફનો એક પ્રયાસ છે. આથી બધા ખેડૂત મિત્રો …

Read more

આપો જવાબ, જીતો આકર્ષક ઈનામ (એ પણ ઘરે બેઠા એકદમ ફ્રી) તો રાહ કોની જુવો છો તુરંત જોડાવો.

આજે ખેતી ક્ષેત્રમાં ખેડૂતો પાસે જે કોઠાસૂઝ છે એ કોઈ શાળામાં ભણવાથી ના મળે. આજે ઘણી જગ્યા પર સ્પર્ધા યોજાય …

Read more

એગ્રીબોન્ડ દ્વારા ખાસ ખેડૂતો માટે પહેલ કરવામાં આવી છે અને ખેડુત તાલીમ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

એગ્રીબોન્ડ ખેડૂત તાલીમ : ખેડૂત તાલીમ શા માટે? આજે બધા ક્ષેત્રોમાં તાલીમ યોજવામાં આવે છે અને નવી નવી ટેક્નિક વિશે …

Read more

એગ્રીબોન્ડ ડીજીટલ ખેડૂત તાલીમ જાન્યુઆરી – 2023 નું રીઝલ્ટ

એગ્રીબોન્ડ દ્વારા આયોજિત ડીજીટલ ખેડૂત તાલીમ થી આપ સૌ માહિતીગાર હશો. અમને જણાવતાં આનંદ થાય છે કે ભારતની પ્રથમ ગુજરાતી …

Read more