12 પાસ માટે ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો

12 પાસ માટે ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 , ગુજરાત વનરક્ષક ભરતી 2022, ગુજરાત ગાર્ડ ભરતી સમાચાર, ન્યુ ફોરેસ્ટ ઓજસ ભરતી, ગુજરાત સરકારમાં નવી ભરતી 2022

ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી ઓફીસીઅલ જાહેરાત 2022, 01/11/2022 થી ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થશે.

12 પાસ માટે ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022

Job વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ
અહી ક્લિક કરો
સંસ્થા નુ નામ ગુજરાત વન વિભાગ
પોસ્ટનુ નામ ફોરેસ્ટ ગાર્ડ – વનરક્ષક 
ખાલી જગ્યાઓ 823
જોબનો પ્રકાર સરકારી નોકરી
શરૂઆતની તારીખ 01/11/2022
છેલ્લી તારીખ 15/11/2022
નોંધણી શરૂ થઈ ગયા
જોબ સ્થાન સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં
જોબનો પ્રકાર ગુજરાત સરકારી નોકરીઓ
એપ્લિકેશન મોડ ojas.gujarat.gov.in દ્વારા ઓનલાઈન
સત્તાવાર વેબસાઇટ https://forests.gujarat.gov.in/

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ઓનલાઈન ફોર્મ  કેવી રીતે ભરવું

ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ @https://ojas.gujarat.gov.in/ ની મુલાકાત લેવી જોઈએ.

જાહેરાત શોધો અને ડાઉનલોડ કરો અને યોગ્યતાના માપદંડોને ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક તપાસો.

ઑનલાઇન એપ્લિકેશન વિભાગમાંથી ઇચ્છિત પોસ્ટ પસંદ કરો અને હવે લાગુ કરો બટન પર ક્લિક કરો.
નામ, જન્મ તારીખ, જાતિ, વગેરે જેવી કેટલીક મૂળભૂત માહિતી સાથે રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ સાથે રજીસ્ટ્રેશન ભરો.

ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન મારફતે અરજી ફી ચૂકવો.

પછી ફોટો, સાઈન અને ફોટો ઓળખ કાર્ડ અપલોડ કરો.

છેલ્લે, એપ્લિકેશન ફોર્મ સબમિટ કરો અને ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે ડાઉનલોડ કરો અથવા પ્રિન્ટઆઉટ લો.
મહત્વપૂર્ણ તારીખો & લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત તારીખ 18/10/2022
શરૂઆતની તારીખ 01/11/2022
છેલ્લી તારીખ 15/11/2022
જાહેરાત વાંચો અહીં ક્લિક કરો
ઑનલાઇન અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો
Job વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ
અહી ક્લિક કરો